Activitat

Posem a la disposició dels nostres clients una planta moderna, orientada al servei i respectuosa amb el medi ambient.

Instal·lacions

40.000 m2 de terreny dels quals 15.000 construïts.
Estació de depuració d'aigües residuals per a 5.000 m3 diaris.
Planta de tractaments de residus sòlids pròpia sobre un terreny de 12 Ha.
1.600 m2 de cambra frigorífica.

Gestió

Sistemes de treball totalment informatitzats. Software de gestió SAP. Tecnologia de ribera Colomer universalment reconeguda. Tècnics experimentats.

Serveis

Control d'arribada de la pell en brut amb informació detallada de l'estat de conservació i característiques més rellevants. Conservació adequada en cambra frigorífica.

Treballs de desllanar fins piquelat o crom moll. Treballs de rentar llana i embalar. Treballs de curtició de pells piquelades. Treballs de doble faç fins a piquelat o crust.