Equip
directiu

Jaume Suriñach
Conseller Delegat
jsurinyach@adobinve.com

Josep Maria Falgueras
Director General i de Producció
jmfalgueras@adobinve.com

Raimon Pujol
Director Tècnic
rpujol@adobinve.com

Organització
de vendes

Jaume Suriñach
jsurinyach@adobinve.com

Josep Maria Falgueras
jmfalgueras@adobinve.com