Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: www.adobinve.com
Adobinve S.L. està domiciliada a està domiciliada a Ctra. Móra a Benissanet s/n, 43740 Mora d’Ebre (Tarragona). Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragpma, Tom 4551, Foli 734, i C.I.F. B-62119904. Adreça de correu electrònic de contacte info@adobinve.com, www.adobinve.com és l’adreça web de Adobinve S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 977 40 33 07 / Fax 977 41 42 31

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Adobinve S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Adobinve S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Adobinve, S.L. per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Adobinve, S.L. mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Adobinve S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Adobinve S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Adobinve S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

 

Colomer Leather Group