Empresa

ADOBINVE S.L. som una empresa d’adobats especialitzada en treballs a tercers de ribera de desllanar, doble faç i rentat de llanes. Tenim entre els nostres accionistes tres grups importants d’adobadors europeus de prestigi mundial.

La prestació de serveis a tercers a alt nivell es el resultat de l’experiència dels professionals que hi treballem, de la qualitat dels nostres processos i de la confiança generada en els nostres clients.

Som líders europeus de la ribera de xai i vedell en qualitat, servei i preu.
Els adobadors que ens confien les seves pells ho fan en la seguretat que seran tractades amb cura i segons els millors processos coneguts en el sector dels adobats.
Així mateix la puntualitat en el servei i la integració total amb les necessitats dels nostres clients ens permeten ser una prolongació eficaç de la seva pròpia programació.
Oferim també la possibilitat de treballar seguint els processos del nostre client amb total confidencialitat adaptant les nostres instal•lacions i procediments.
La nostra capacitat de producció es de 30.000 pells al dia d’oví processades des de la pell en brut fins a qualsevol dels estats de conservació: piquelat, crom moll o crust, i de 1.000 cuirs de vacu al dia fins a crom moll.
Assegurem als nostres professionals les millors condicions laborals possibles en l’àmbit de relacions contractuals i promovem totes les mesures que millorin la seguretat en el treball i la salut laboral.
Estem al capdavant del sector d’adobats invertint en innovació i recerca. Promovem l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i la minimització dels residus dins d’un model de gestió sostenible, eficient, eficaç i segur

Activitat

Activitat

Posem a la disposició dels nostres clients una planta moderna, orientada al servei i respectuosa amb el medi.

Instal·lacions

60.000 m2 de terreny dels quals 17.000 m2 construïts.
Estació de depuració d’aigües residuals per a 3.000 m3 diaris.
1.600 m2 de cambra frigorífica.

Gestió

Sistemes de treball totalment informatitzats.
Software de gestió SAP.
Tecnologia de ribera Colomer universalment reconeguda.
Tècnics experimentats.

Serveis

Control d’arribada de la pell en brut amb informació detallada de l’estat de conservació i característiques més rellevants.
Conservació adequada en cambra frigorífica.
Treballs de desllanar fins piquelat o crom moll.
Treballs de rentar llana i embalar.
Treballs de curtició de pells piquelades.
Treballs de doble faç fins a piquelat o crust.
Treballs sobre cuirs de vedell fins a crom moll.

Organització

Junta general d'accionistes

Es l’òrgan de màxima representació i està format pels accionistes de la companyia. Li correspon aprovar la Gestió anual de la companyia, nomenar el Conseller Delegat i impulsar-ne les línies estratègiques.

Equip directiu

Joan Vilarrasa
C.E.O.

Josep Mª Falgueras
Director General

Ismael Moreno
Director de Producció

Albert Capdevila
Director Tècnic

Juanjo Aguiló
Director de Manteniment

Organització de vendes

Joan Vilarrasa
jvilarrasa@colomerlg.com

Josep Mª Falgueras
jmfalgueras@adobinve.com

info@adobinve.com

Tarifes

Tarifes a consultar.

Codi ètic

El Codi Ètic de Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis ètics amb els quals ha de basar-se l'activitat del Grup Colomer, així com les normes de conducta que han de regir l'actuació de tots els professionals del Grup.

El Codi Ètic resulta aplicable a totes les societats de Colomer Leather Grup, així com a tots els seus professionals, amb independència de la seva ubicació geogràfica, posició jeràrquica o modalitat contractual. A més, en la mesura del possible, el Codi Ètic té la voluntat de ser extensible als tercers amb els quals es relaciona el Grup (com per exemple, clients i proveïdors).

Per tal de supervisar el compliment del Codi Ètic, Colomer Leather Group compta amb un Comitè de Compliment, que té per finalitat vetllar pel compliment de la legalitat vigent, el Codi Ètic del Grup i la normativa interna que el desenvolupa, incloent el Manual del Model de Prevenció de Delictes.

En cas de tenir qualsevol dubte o pregunta en relació a la interpretació i/o aplicació del Codi Ètic, així com de qualsevol altra normativa interna relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes del Grup, podeu plantejar-la directament al Comitè de Compliment a través de la direcció de correu canaletic@colomerlg.com.

Així mateix, en cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, altre normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic.

Amb l’objectiu de supervisar el compliment del Codi Ètic, s'ha creat un Comitè de Compliment. El Comitè de Compliment és responsable de rebre i tramitar les consultes i denúncies relatives al Codi Ètic, així com d'investigar les infraccions del mateix.

Descarregar PDF

En cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, la normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic

Canal Ètic

Com a part de la cultura de transparència i del compromís amb els estàndards més alts d'ètica empresarial, integritat i compliment, Colomer Leather Group posa a disposició de tots els seus professionals i els tercers amb què es relaciona, entre altres vies de comunicació, el present Canal Ètic, segur, confidencial i disponible les 24 hores del dia, que permet la comunicació, fins i tot de forma anònima, de qualsevol indici o sospita sobre l'incompliment del Codi Ètic, una altra normativa interna o la llei.

Podeu accedir al Canal Ètic al següent link: colomer.whistlelink.com

Per a més informació sobre el Canal Ètic i els altres canals de comunicació disponibles, així com sobre el procediment de recerca, podeu accedir a la normativa que el regula.

Descarregar PDF - Política de Comunicació d'Incidències

Descarregar PDF - Procediment de Gestió d'Incidències i Investigacions Internes

Contacte

Adreça

Ctra. Mora a Benissanet S/N
43740 Mora d'Ebre
Tarragona
Spain
41º 04’ 48.08’’ N
0º 38’ 10.11’’ E

Telèfon

T +34 97 740 33 07

Email

info@adobinve.com

    Colomer Leather Group