ADOBINVE S.L modernitza l’antic sistema d’assecatge de les pells mitjançant la instal·lació d’un Assecador Aeri

18 de maig de 2020

ADOBINVE S.L. ha dut a terme la modernització de l’antic sistema d’assecatge de les pells mitjançant la instal·lació d’un Assecador Aeri energèticament molt eficient d’acord a les millors tecnologies disponibles (BAT).
El projecte ha obtingut una ajuda del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGETICO – IDAE amb fons FEDER del 30% del cost de la inversió equivalent a 93.300 €.
El projecte ha comportat un estalvi d’energia respecte la situació anterior de prop del 60% del consum d’energia fòssil i amb una reducció de emissions de CO2 equivalent a 330.000 kg CO2/any
ADOBINVE S.L. amb aquest projecte referma el seu compromís de ser una empresa sostenible, compromesa amb el medi ambient i amb la lluita contra el canvi climàtic.

Colomer Leather Group