Arxius: News

Adobinve avança cap a la sostenibilitat: nova instal·lació d’energia solar impulsada pel programa de Fons Next Generation de la Unió Europea.

Adobinve completa amb èxit dos projectes crucials a la seva planta industrial. La instal·lació solar fotovoltaica i el desmantellament de la coberta d’amiant marquen un avenç significatiu en la reducció de la petjada de carboni i el reforç de la seguretat laboral. El projecte d’instal·lació solar fotovoltaica té una potència total de 401,80 kWp ,… Read more »

ADOBINVE S.L modernitza l’antic sistema d’assecatge de les pells mitjançant la instal·lació d’un Assecador Aeri

ADOBINVE S.L. ha dut a terme la modernització de l’antic sistema d’assecatge de les pells mitjançant la instal·lació d’un Assecador Aeri energèticament molt eficient d’acord a les millors tecnologies disponibles (BAT). El projecte ha obtingut una ajuda del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGETICO – IDAE amb fons FEDER del 30% del cost de… Read more »